Perspektiver på High Performance

High Performance, et område jeg samlet har arbejdet med i over 25 år i det private erhvervsliv, academia og sportens verden, og hvori man på tværs af fag kan drage stærke paralleller.

Det sidste årti har termen High Performance inden for visse felter desværre opnået en negativ klang. I min optik sandsynligvis som følge af et fejlanvendt evalueringsværktøj frem for et udviklings- og motivationsværktøj.

Et værktøj hvormed man hjælper den enkelte til at dygtiggøre sig inden for det område, som denne brænder for.

For mig som mentor handler High Performance om elevation af kernekompetencer og om at finde nøglen til den enkeltes motivation.

 

Julie: “Det er da en helt fantastisk ressourcestærk egenskab”

 

Desværre jo større en indsats man lægger, jo dygtigere man bliver, jo mere modstand kan man også opleve at møde.

En klient af min, en læge, var gentagent blevet mødt med negativ italesættelse omkring det at søge højeste niveau af faglig dygtiggørelse. Vedkommende har reflekteret meget over dette og spørger mig til sidst: “Er det forkert af mig?”.

Jeg svarer: “NEJ, der er jo ikke tale om en nedgørelse af andre, men en positiv elevation af egne kompetencer”.

Det er da en helt fantastisk ressourcestærk egenskab i så vigtig en funktion at have en lyst til og motivation for kontinuert at højne sit eget faglige niveau. Dette har en direkte positiv betydning for patienter og pårørende samt på vedkommende egen arbejdsglæde og daglige liv.

Navigeringen heri, intern kommunikation og arbejdsmetode er selvfølgelig mere nuanceret, og der kan være aspekter i relation til privatlivet samt kollegiale forhold, som er vigtige at inddrage. Men overordnet set er et ønske om at bidrage på højeste faglige niveau aldrig negativt. Og slet ikke i et fag, hvor kompetanceniveauet har direkte betydning for andre mennesker.

 

“En særlig arbejdsfunktion kan i sin natur have et dagligt krav om High Performance, idet fejl kan have fatale konsekvenser – i værste fald koste liv”

 

High Performance er en målsætning for nogle og ikke for andre. Begge dele kan være lige rigtigt, da mennesker er forskellige. Men en særlig arbejdsfunktion kan i sin natur sagtens have et dagligt krav om High Performance, idet fejl kan have fatale konsekvenser.

High Performance handler ej heller nødvendigvis om performance i relation til andre og om at yde mere eller bedre end andre. Det kan det godt handle om – især i konkurrencemæssigt perspektiv. Men det kan også handle om, hvad man selv er i stand til at bidrage med, og hvad man som fagperson ønsker at bidrage med.

 

“Benhårdt arbejde, fravalg og svære prioriteter”

 

Og det er benhårdt arbejde, måske fravalg og til tider svære prioriteter. Men det kan også udmunde i, at man får en plads LIGE netop der, hvor man har drømt om. Om det er den komplekse kirurgiske henvisningspatient, international topforskning eller en plads på landsholdet, så er det noget, man har skabt, fordi man har investeret, arbejdet for det og dygtiggjort sig. Og ofte på det niveau, er man også med til at gøre en forskel for andre, enten direkte eller indirekte.

High Performance har derfor ikke nødvendigvis en negativ klang i min verden. Tværtimod kan det være en beskrivelse af en person, som har en særlig evne til at gå ind og levere, når det virkelig gælder. Om det er at redde et menneskeliv, udtænke innovative løsninger eller at turde tage det afgørende straffespark.

“En særlig evne til at levere”