Har du tanker om et karriereskifte?

Når man tør tænke åbent frem for lukket og stille de rigtige spørgsmål

Forskellige tankemåder kan have fordele i forskellige sammenhænge. I langt de fleste tilfælde er en åben tankegang langt den mest fordelagtige. Der hvor man ser muligheder, løsninger og nye veje.

Mange er ikke bevidste, om de kommunikerer åbent eller lukket både i forhold til andre og i forhold til sig selv. Måden hvorpå der spørges har nemlig stor betydning for hvilket svar, som man får. Også når det er én selv, som man spørger.

Lad os tage hul på det med at turde stille de åbne spørgsmål over for én selv. 

Vi kan bruge min klient X som eksempel. Forløb i 2019.

 

“Julie, det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før” og hun gentager: “X, hvad vil DU gerne?”

 

Klient X: Yngre kvinde stadig på vej frem i sin karriere, universitetsuddannet på en af landets mest krævende uddannelser og med allerede flotte stillinger bag sig 

Vi har mødtes ved et tilfælde i faglig sammenhæng, og hun har derefter taget kontakt til mig med henblik på opstart af et forløb med fokus på valg af videre karrierevej. Hun valgte for øvrigt qua forløbet at skifte stilling og sidder nu i hvad, hun betegner som sin mangeårige ønskestilling. Tilbage til det første planlagte møde.

Vi sidder halvvejs inde i vores første møde, hun stivner og kigger på mig.

Så siger hun: “Julie, det er der aldrig nogen der har spurgt mig om før”, og hun gentager: “X, hvad vil DU gerne?”

Hun er lidt paf og har brug for at sidde et øjeblik og går fra at være lidt nervøs til at stråle, at ændre positur og at sidde helt oprejst smilende på stolen”. 

Hvordan kan man komme så langt i sin karriere uden overhovedet at stille sig selv det spørgsmål? 

Det er faktisk slet ikke så unormalt igen, tværtimod meget normalt blandt dygtige ansatte. 

Man har op igennem universitetstiden fokus på eksamener, karakterer og på relevant studiearbejde, som skal give mulighed for yderligere uddannelse måske i form af en PhD, publikationer eller kvalificering til specialistuddannelse. 

Konkurrencen er hård, der er mange om buddet både fra Danmark og ofte også udlandet. Så derefter at blive tilbudt noget, som man ved, at måske 50 eller 250 andre brændende ønsker sig, der føler man sig heldig og måske privilegeret over at få tilbuddet om stillingen og får i den proces slet ikke mærket efter, om det er den vej, som man virkelig gerne vil. 

I min erfaring kommer denne stillingtagen for mange ofte først senere i arbejdslivet. For nogen måske et år efter for andre måske først 10-15 år senere. 

Hvilket kan virke helt fjollet, når det læses sort på hvidt men hvorom alting er en meget ofte forekommende situation både blandt kvinder og mænd.

 

“Følelsen af at være på en forkert hylde selvom man har succes”

 

Hvad gør man så? Der præsenterer sig ofte mange tanker og mange følelser, som kan virke som et helt virvar, når man begynder at tage hul på dem, og som breder sig som ringe i vandet. 

Mange har måske egentlig slet ikke tænkt konkret over det, men blot til tider haft lidt en følelse af at være på en “forkert hylde” eller “fejlcastet” til rollen også selvom de udfylder rollen med succes og er både vellidte og successfulde i deres stilling. Så kan de mærke, at stillingen ikke helt giver den indre tilfredsstillelse, som man havde håbet på i henhold til det arbejde og engagement, som man har lagt for at komme der til.

Andre gange kommer spørgsmålet pludselig til én i kølvandet på en ekstern begivenhed, livsændring eller oplevelse, som får én til at bremse op og reflektere.

Nogle kan føle at have “spildt tiden”. Til dette knytter jeg ofte kommentaren: “Fordi en situation eller stilling “føles forkert” betyder det jo ikke nødvendigvis, at den har været “forkert” før. Den kan jo sagtens have været “rigtig” for en periode, men at nye forhold eller blot en ændret måde at gå til livet og at perspektivere på kan gøre, at man nu ønsker en anden karrierevej eller stilling”. 

Her hjælper jeg.

 

Mange tanker og overvejelser

Der kan være mange spørgsmål og mange svar, som man gerne vil have styr på. For nogle er det meget umiddelbart og de har lyst til at have en fortrolig, kyndig og erfaren at sparre med fra start i processen. En uvildig som forstår at stille de rigtige spørgsmål.

Andre har allerede selv gjort sig mange overvejelser og står til sidst med nogle meget konkrete overvejelser og valg, hvor de har brug for i et konfidentielt rum at sparre om valg af A eller B. 

Ofte i denne beslutningsfacilitering kan man i samtalen opleve, at også en mulighed C præsenterer sig, som man på egen hånd ikke havde overvejet.

 

“Jeg hjælper med at tydeliggøre tanker, prioriteter, muligheder og valg”

 

Jeg hjælper med at tydeliggøre tanker, prioriteter, muligheder og valg. Herefter sparring om strategi og handlingsplan og endeligt kommunikation og forberedelse til møde med potentielle nye arbejdsgivere eller samarbejdspartnere. Har man brug for det, er jeg med hele vejen i processen og også det at komme godt fra start i den nye stilling. 

Alle mennesker er forskellige. Det er derfor også forskelligt hvilke emner, områder og hvornår, at man har brugt for at sparre. 

Fælles er at for at finde de rigtige svar, skal man blive stillet de rigtige spørgsmål. Dem forstår jeg at stille.